AŞI VE BULAŞICI HASTALIKLAR TARİHİMİZDEN


1  Tıp Tarihimizden Portreler: Dr. Elhan Özlüarda (1927-2013)

DOI: 10.5578/ced.20240226

Aslıhan Coşkun, Pervin Özelçi, Ateş Kara

133-144#138-149