Hakemlik Süreçleri

Hakemler için Yönergeler


Hakem Değerlendirmesi İş Akışı

Hakemlerin kapsamlı, tarafsız ve kanıta dayalı geri bildirimleri, Çocuk Enfeksiyon Dergisi'ne yapılan başvuruların kabulü, revizyonu veya reddine ilişkin adil kararlar verilmesi açısından çok önemlidir. Tüm araştırma ve derleme makaleleri, uzmanlık alanında bilgili ve yeterli hakemlik becerilerine sahip seçilmiş uzmanlar tarafından çift kör hakem değerlendirme sürecinden geçer.

Hakem değerlendirmesinin amacı, gönderilen çalışmaların bilimsel kalitesini, yeniliğini, etkilerini değerlendirmek, format ve referansları doğrulamak ve araştırma ve yayın etiğiyle ilgili tüm yönlere ilişkin yorumda bulunmaktır.

Normal şartlar altında, sorumlu editörlerimiz ortalama bir gönderi hakkında yorumda bulunmaları için en az iki harici hakem görevlendirir. Baş Editör, Yardımcı Editörlerle birlikte, hakemlerin yorumlarının ve başvuruların yayına uygunluğuna ilişkin önerilerinin kapsamlı bir değerlendirmesine dayanarak bir karara varır.

İlk inceleme sonrasında, derginin yayın alanı ile uyumlu olmayan veya yayın politikasına uymaması nedeniyle hakem değerlendirmesi için uygun bulunmayan yazılar editör tarafından reddedilebilir.


Davetlerin Kabulü veya Reddi

Seçilen uzmanlara, online başvuru sistemi aracılığıyla hakem davetiyeleri gönderilir. Hakem adaylarına, davetiyeleri kabul veya reddedebilecekleri bağlantıların olduğu e-postalar gönderilir. Hakemliği kabul etmeleri halinde beş (5) gün içinde editörlere bildirimde bulunurlar. Bu süre içerisinde yanıt alınamaması durumunda alternatif uzmanlar görevlendirilebilir.

Vakti olmayan, başka işleri olan veya gönderilerin konusu uzmanlıklarına uymayan davetlilerin, e-postadaki reddetme bağlantısına tıklayarak haber vermesi rica edilir.


Açıklama

Hakemlerin, mesleki görüş ve tavsiyelerine taraflılık getirebilecek herhangi bir potansiyel mali veya mali olmayan çıkar çatışmasını açıklamaları gerekmektedir. Çıkar çatışmalarıyla ilgili daha fazla bilgiye http://www.icmje.org/conflicts-of-interest/ adresinden ulaşılabilir.


Hakem Değerlendirmesi Takvimi

Görevlendirmeyi kabul eden hakemlerin yorumlarını yirmi bir (21) gün içinde iletmeleri beklenir. Hakemlerin süreyi uzatmaları gerektiğinde veya değerlendirmeyi tamamlayamamaları durumunda, editörlük ofisine zamanında bildirmeleri rica olunur.

Tüm hakem yorumları çevrimiçi editörlük sistemi aracılığıyla gönderilmelidir. Editörlük ofisine e-posta gönderilmesi önerilmez, ancak sistemde sorun olması durumunda yardım için teknik editörlerle iletişime geçilebilir.


Gizlilik

Hakemler, değerlendirmeleri için gönderilen tüm yazıların gizliliğini mutlaka korumalı ve ilgili bilgileri kimseyle paylaşmamalıdır.

Hakemler, değerlendirme sürecindeki çalışmalara atıfta bulunmamalı ve değerlendirdikleri bilgileri, yayınlanmalarından önce kendi araştırmalarını ilerletmek için kullanmaktan kaçınmalıdır.

Hakemlerin kimliği, makalenin değerlendirme ve yayınlanması süreci boyunca anonim kalır.


Hakemler için İpuçları

İyi bir hakem değerlendirmesinin iki hedefi vardır: 1. Editörlerin makale hakkında karar vermelerine yardımcı olmak, 2. Yazarlara çalışmalarını nasıl düzeltecekleri, gözden geçirecekleri ve geliştirecekleri konusunda tavsiyelerde bulunmak. Hakemler yorumlarında aşağıdaki soruları ele almalıdır.

Hakemler, yazarların müttefiki olduklarını ve etkili ve doğru bilimsel iletişimi teşvik etmeyi amaçladıklarını akılda tutmalıdırlar. Hakemler:

 • Yapıcı olmalıdır:
  Hakemler, bir bölümün iyileştirilmesi gerektiğini belirtmekle kalmamalı, aynı zamanda bölümü veya yazının tamamını iyileştirmek için yapılması gereken olası değişiklikler hakkında ayrıntılı önerilerde bulunmalıdır.
 • Net olmalıdır:
  Hakemler, ayrıntılı yorumlar yaparken, yazarlardan beklenenleri net bir şekilde ifade etmelidir.
 • Olumlu olmalıdır:
  Yazarlar çalışmalarını takdir eden, zayıf yönleri en aza indirmeyi hedefleyen faydalı öneriler beklerler. Nazik bir dil kullanılması beklenir, şahıslara yönelik hakaret veya sert dil kullanımı kabul edilemez.
 • Güçlü yönleri öne çıkarmalıdır:
  Yazarlara neyin değiştirilmemesi gerektiğini belirtmek çok önemlidir, bu sayede revizyon sürecinde zaman tasarrufu sağlanır.

Hakemler, yazarlara ilettikleri yorumlarında yayına uygunluk konusunda tavsiye vermekten kaçınmalıdırlar.


Editörlere Yorumlar

Hakemlerin bir yazıyı değerlendirirken Yardımcı Editöre yorumlarını göndermeleri gerekmektedir. Hakemler, yazıyla ilgili herhangi bir kaygıları veya alanla ilgili mesleki menfaatleri olması durumunda bunları gizlilik içinde Editörlere bildirmelidirler.


Başvurulara İlişkin Kararlar

Revizyonlar

Bir yazar, revizyonu teslim ettikten sonra, Editör önceki değerlendirme turunda görev alan hakem(ler)den revize edilmiş gönderiyi değerlendirmelerini isteyecektir. Bir hakemin revizyon talep etmesi halinde, bir sonraki değerlendirme aşamasında da hakemlik görevini üstlenmesi beklenir.

Nihai Karar

Baş Editör, başvuruyla ilgili nihai kararı verir. Bilimsel Editör, hakemlerin yorumları ve kararları, kabul kriterleri ve kendi editör değerlendirmesi ışığında makale hakkında nihai kararı verir.