Politikalar

Açık Erişim Politikası (Creative Commons lisans türü: CC-BY-NC)

Çocuk Enfeksiyon Dergisi Açık Erişim Politikası benimser. Yayınlanan tüm içerik ücretsiz erişime açıktır. Yayınlanan içeriklerin telif hakları Creative Commons "Atıf-Ticari Olmayan" (CC-BY-NC) lisansı ile korunmaktadır. Bu lisans, kullanıcıların içeriği ticari olmayan amaçlar için uyarlayıp paylaşmalarına izin verir, ancak bunun için uygun şekilde atıf yapılması zorunludur.


Yayınlanan İçeriğe Erişim Politikası

Dergimizin politikası, yayınlanan tüm içeriğin hiçbir abonelik veya ödeme gerekliliği olmadan okuyucuların ücretsiz erişimine açık olmasını sağlar. Bilimsel bilginin herkes için ulaşabilir olması gerektiğine inanır, değerli araştırma sonuçlarının önündeki erişim engellerini kaldırmak için çaba gösteririz.


Etik Kurallar ve Davranış Kuralları

Çocuk Enfeksiyon Dergisi yazarlar, hakemler ve editörler için yüksek etik standartlar benimsemiştir. Politikalarımız bilimsel dürüstlüğü teşvik eder ve intihalle ilgili hususları ele alır. Yayın sürecine dahil olan tüm tarafların bu etik kurallara uymasını, güvenilir ve şeffaf bir bilimsel ortamın teşvik edilmesini bekleriz.


Makale İptal ve Geri Çekme Politikası

Makale iptali veya geri çekilmesi konusunda Çocuk Enfeksiyon Dergisi açık ve şeffaf politikalar izlemektedir. Yazarlar belirli koşullar altında makalelerinin iptalini veya geri çekilmesini talep edebilir. Editörler bu talepleri önceden tanımlanmış kriterlere göre değerlendirecektir.


Veri Politikası

Veri politikamız araştırmada şeffaflığı ve yeniden üretilebilirliği teşvik eder. Yazarlar verilerini paylaşmaya teşvik edilmektedir. Dergimiz, tanınmış veri havuzlarının ve paylaşım standartlarının kullanımını desteklemektedir. Amaç iş birliğini, doğrulamayı ve bilimsel bilginin artırılmasını kolaylaştırmaktır.


Ret Politikası (Makale ret nedenleri, Gönderileri reddetme kriterleri, Baş Editörün nihai kararı)

Çocuk Enfeksiyon Dergisi, potansiyel makale reddi nedenlerini ve gönderileri reddetme kriterlerini ana hatlarıyla belirtmektedir. Nihai karar, makalenin derginin kapsamı, kalite standartları ve editoryal politikalarıyla uyumluluğunu dikkatlice değerlendiren Baş Editöre aittir.


Suistimal

Çocuk Enfeksiyon Dergisi, bilimsel suistimal vakalarını ele alırken Yayın Etiği Komitesi (COPE), Dünya Tıbbi Editörler Birliği (WAME) ve Uluslararası Tıbbi Dergi Editörleri Komitesi (ICMJE) tarafından belirtilen standartlara bağlı hareket eder.Bilimsel suistimal biçimleri şunları içerir:
- Verilerin çarpıtılması.
- İntihal.
- Yazarlık ile ilgili etik dışı uygulamalar.
- Genel kabul görmüş araştırma uygulamalarının ihlali.
- Gereksiz yayın ve yinelenen yayın.Bilimsel suistimale ilişkin tüm suçlamalar son derece ciddiyetle ele alınır. Makale değerlendirme süreci, bu iddiaların kapsamlı bir şekilde soruşturulması ve çözülmesine kadar askıya alınacaktır.


Düzeltme ve Geri Bildirim Politikası

Düzeltme ve geri bildirim politikamız yazarlar, hakemler ve editörler arasında etkili iletişimi sağlar. Düzeltme ve geri bildirim talepleri e-posta yoluyla iletilir. Baş Editör, değerlendirme ve yayınlama sürecine dahil olan tüm paydaşların görüşlerini dikkate alarak nihai kararı verir.


Telif Hakkı Politikası

Çocuk Enfeksiyon Dergisi, makalelerin durumunu ve kullanım haklarını açıklığa kavuşturmak için telif hakkı politikası uygulamaktadır. Yazarlar belirli haklara sahiptir ve seçilen telif hakkı politikası, yazarların ve daha geniş kapsamda bilim camiasının çıkarlarını dengelemek üzere tasarlanmıştır. Politika ayrıca yayınlanan materyalin izin verilen kullanımlarını da tanımlar.