Amaç ve Kapsam

Journal of Pediatric Infection (Çocuk Enfeksiyon Dergisi), Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği’nin bilimsel içerikli, açık erişimli resmi yayın organıdır; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayınlanmaktadır. Ayrıca Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi için bir ek sayı yayınlanmaktadır. Journal of Pediatric Infection (Çocuk Enfeksiyon Dergisi)’ın hedefi çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında bilimsel açıdan yüksek nitelikli araştırma makalelerini yayınlamaktır. Dergiye derleme, orijinal araştırmalar, editör görüşü, editöre mektup, olgu sunumları ve eğitim amaçlı bilimsel yazılar da (tanınız nedir?, rutinler, soru-cevap, klinik ipuçları, dünya literatüründen haberler) kabul edilmektedir. Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan bir dergidir.

Journal of Pediatric Infection Web of Sciences, Emerging Sources Citation Index, CINAHL, Türkiye Atıf Dizini ve TÜBİTAK/ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından indekslenmektedir. Derginin editöryal ve yayın süreci Uluslararası Tıbbi Yayın Editörleri Komitesi’nin (ICMJE), Dünya Tıp Editörleri Birliği’nin (WAME), Bilimsel Editörler Konseyi’nin (CSE), Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE), Avrupa Bilimsel Editörler Birliği’nin (EASE) ve Ulusal Danışma Standartları Organizasyonu (NISO) rehberleri ile uyumlu olarak düzenlenir. Dergi bilimsel yayında iyi uygulama ve şeffaflık prensipleriyle uyum içindedir (doaj.org/bestpractice).

Yayın Politikası
Derginin yayın süreci ve yayınları ücretsizdir. Değerlendirme ve yayın süreçleri boyunca herhangi bir süreçte yazarlardan bir bedel istenmez. Bütün yazılar www.cocukenfeksiyon.org adresinde mevcut olan online makale gönderim sistemi yoluyla kabul edilir. Derginin yayın kılavuzu, teknik bilgi ve ilgili formları derginin web sayfasında mevcuttur. Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler yazarların bakış açılarını yansıtır; Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği, editörler, editörler kurulu ya da yayıncının görüşlerini yansıtmaz. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir; editörler, editörler kurulu ve yayıncı yazılara ilişkin sorumluluk üstlenmez.

Yayım İzni
Derginin bütün yayınlanmış içeriğine ücretsiz olarak online www.cocukenfeksiyondergisi.org adresinde ulaşılabilir. Derginin basılı kopyaları Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği üyelerine ücretsiz olarak dağıtılır. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği dergide yayınlanmış tüm içeriğin uluslararası telif haklarını üzerinde taşır. Baskı izinleri için başvurular Baş Editörlüğe yapılmalıdır.

Dr. Ateş Kara
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı,
06100 Sıhhiye, Ankara-Türkiye
E-ileti: ateskara@hacettepe.edu.tr
Genelağ: www.cocukenfeksiyondergisi.org

Abone İşlemleri
Dergiye abone olmak isteyen kişiler Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği sekreterliğine başvurmalıdır.
Remzi Oğuz Arık Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 231/20
06680 Çankaya, Ankara-Türkiye
1 yıllık abone ücreti (2023): 600 TL
E-ileti: sekreter@cocukenfeksiyondernegi.org
Genelağ: www.cocukenfeksiyondergisi.org