Yazı Değerlendirme Süreci ve Etik

1. Yeni makale yazar tarafından kaydedildiğinde Editör ve Yardımcı Editörler tarafından değerlendirilir.

2. Journal of Pediatric Infection Helsinki Deklarasyonu etik standartlarına (http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html) uymayı prensip olarak kabul eder. Bu nedenle deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için, yazının Materyal ve Metod/Hastalar ve Metod kısmında etik kurul onayı alındığı belirtilmelidir. Çalışmanın yapıldığı hasta veya gönüllüler bilgilendirilerek onayları alınmalı ve bu durum makalenin Materyal ve Metod/Hastalar ve Metod kısmında yazılmalıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, yazının Materyal ve Metod kısmında çalışmanın Laboratuvar Hayvanlarının Bakımı ve Kullanımı Kılavuzu (www.nap.edu/catolog/5140.html) prensipleri doğrultusunda yapıldığı ve ilgili kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmelidir. Gerek görülürse editör tarafından etik kurul onayının bir örneği yazarlardan istenebilir.

3. Kaydedilen makale Editörler Kurulundan ilgili Editöre (Makale editörü) gönderilir.

4. Editörler Kurulu Üyesi, Makale Editörü şeklinde yetki ve sorumlulukları devralır. Makaleyi değerlendirir. İntihal ve etik açısından da değerlendirme yapıldıktan sonra aşağıdaki seçeneklerden birine karar verir:
a. Makale danışmana gitmeden önce istatistik danışmanına gönderilmelidir.
b. Makale danışmana gidebilir.
c. Makale bu haliyle danışmana gidemez, ancak düzeltilebilir bir makale ise, Editörler Kurulu adına eleştiri yazılıp düzeltme istenebilir. Düzeltildikten sonra kontrol edilip danışmana gidebilir. Bu kararın verilmesi durumunda ilgili Makale Editörü eleştiri yazıp gönderir ve düzeltilmiş örneği kontrol eder. Yazara revizyon için 15 gün süre verilir.
d. Makale hiçbir şekilde düzeltilemez ve yöntem hataları varsa; Makale Editörü eleştirisini ve red gerekçelerini yazar. Makale diğer Editörler Kurulu üyeleri bilgilendirildikten sonra Editörler Kurulu adına reddedilir.

5. Değerlendirme sürecini kısaltmak için makale isimleri gizli tutulan konuyla ilgili 3 danışmana gönderilir. Makale değerlendirme için danışmana verilen süre 15 gün şeklindedir.

6. Makaleler için danışman değerlendirme sonuçlarına göre “Kabul, Düzeltme-Kontrol ya da Red” kararı verilerek yazara bildirilir.