Yayın Kurulu

EDİTÖRLER

Prof. Dr. Ateş Kara
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye
ORCID: 0000-0002-1654-3232

Prof. Dr. Ergin Çiftçi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye
ORCID: 0000-0002-4955-160X


YARDIMCI EDİTÖRLER

Prof. Dr. Ayper Somer
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
ORCID: 0000-0002-7827-1113

Prof. Dr. Hasan Tezer
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye
ORCID: 0000-0001-6871-4112


ULUSLARARASI BİLİMSEL DANIŞMA KURULU

Anıl Aktaş Tapısız
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
ORCID: 0000-0002-6897-8297
anilaktas@gazi.edu.tr

Nurşen Belet
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
ORCID: 0000-0002-1513-1797
nursen.belet@deu.edu.tr

Yıldız Camcıoğlu
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
ORCID: 0000-0002-4796-6828
camciy@yahoo.com

Ali Bülent Cengiz
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
ORCID: 0000-0002-2628-6954
bcengiz@hacettepe.edu.tr

Solmaz Çelebi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
ORCID: 0000-0002-3536-0263
solmaz@uludag.edu.tr

Ümit Çelik
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
ORCID: 0000-0002-1200-0142
umit.celik@sbu.edu.tr

Haluk Çokuğraş
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AnaBilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
ORCID: 0000-0002-0086-3936
halukcezmi.cokugras@iuc.edu.tr

İlker Devrim
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
ORCID: 0000-0002-6053-8027
drilkerdevrim@gmail.com

Ener Çağrı Dinleyici
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı
ORCID: 0000-0002-0339-0134
enercagri@ogu.edu.tr

İsmail Zafer Ecevit
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
ORCID: 0000-0001-6216-8480
zaferecevit@hotmail.com

Mustafa Hacımustafaoğlu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
ORCID: 0000-0003-4646-660X
mkemal@uludag.edu.tr

Erdal İnce
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
ORCID: 0000-0001-5491-7947
inceerdal@gmail.com

Emine Kocabaş
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
ORCID: 0000-0002-1470-9470
kocabas.emine@gmail.com

N. Zafer Kurugöl
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
ORCID: 0000-0002-1721-3534
zafer.kurugol@ege.edu.tr

Necdet Kuyucu
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
ORCID: 0000-0002-6721-4105
nkuyucu@mersin.edu.tr

Metehan Özen
Acıbadem Sağlık Grubu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
ORCID: 0000-0003-4088-3103
metehan.ozen@acibadem.com

Hasan Tezer
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
ORCID: 0000-0001-6871-4112
hasantezer@yahoo.com

Mehmet Turgut
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
ORCID: 0000-0002-2155-8113
drmehmetturgut@yahoo.com

Dilek Yılmaz
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
ORCID: 0000-0002-1065-9066
drdilekyilmaz@hotmail.com

* Soyadı sırasına göre yazılmıştır.

İngilizce Editörleri

Prof. Dr. Ateş KARA
Seda YILMAZ