Prof. Dr. İbrahim ILDIRIMProf. Dr. İbrahim ILDIRIM

1936 yılında Adana’da doğdu, 1955 Adana Erkek Lisesi, 1961 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

1962-1966 Hacettepe Tıp Fakültesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları asistanlığında çalışarak uzman oldu.

1966'da kurulan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim görevlisi kadrosuna atandı.

1967-1969 Amerika Birleşik Devletleri Kentucky Üniversitesi Tıp Fakültesinde araştırma görevlisi kadrosunda çalıştı. Tetanoz tedavisinde deneysel araştırma projesi Kentucky Üniversitesi yönetimi tarafından onaylanarak özel bütçe ayrıldı. İki yıl süren, çift kör kontrollü çalışma intrathecal tedavi yönteminin üstünlüğünü doğruladı. 
  
1976’da profesörlüğe atandı.

BCG aşısı ile ilgili çok sayıda yayın yaptı ve bunun sonucunda 1996 yılında Roche Tıp Araştırma Ödülünü kazandı.

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği'nin  hem kurucu başkanı hem de ilk seçimli başkanı olup (1998), ilk kongresini 1999’da  Bursa’da yaptı.

2000 yılı 44. Milli Pediatri Kongresini Bursa’da düzenledi ve 1. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresinin yapılmasına öncülük etti.

2001 yılında Türkiye Milli Pediatri Derneği Başkanı seçildi. 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalının kurucusu olarak çok sayıda uzman ve öğretim üyesi yetiştirdi. 2003 yılında yaş haddinden emekli oldu.