ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR


1  Çocuklarda Meningokok Enfeksiyonlarının Klinik, Laboratuvar Bulguları ve Prognozlarının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

DOI: 10.5578/ced.20239614

Gülsüm ALKAN, Melike EMİROĞLU, Şadiye Kübra TÜTER ÖZ, Meltem KIYMAZ, Uğur ARSLAN, Hatice TÜRK DAĞI, Ahmet Emre AYCAN, Mehmet CEYHAN

217-227#223-233


2  Menenjit ve Ensefalitli Çocuklarda Etiyoloji, Klinik Özellikler ve Tedavi Yöntemleri: Türkiye‘den Retrospektif Tek Merkezli Bir Çalışma

DOI: 10.5578/ced.20239615

Erdi Çağrı DAĞDELEN, Merve KILIÇ ÇİL, Tamer ÇELİK, Can CELİLOĞLU, İlknur ARSLAN, Orkun TOLUNAY, Ümit ÇELİK

228-234#234-241


3  Pediyatrik Kist Hidatik Olgularının Epidemiyolojik ve Klinik Özelliklerinin ve Tedavi Rejimlerinin Değerlendirilmesi

DOI: 10.5578/ced.20239616

Yalçın KARA, Mahmut Can KIZIL, Merve İŞERİ NEPESOV, Çiğdem ÖZTUNALI, Mehmet Surhan ARDA, Hüseyin İLHAN, Nihal DOĞAN, Ömer KILIÇ, Ener Çağrı DİNLEYİCİ

235-241#242-248


4  Başlangıçta Ateş Odağı Saptanamayan 1-12 Ay Arası İnfantlarda Ateş Etiyolojisi

DOI: 10.5578/ced.20239617

Deniz CAMCI ERTEN, Ali KANIK

242-247#249-254


5  0-5 Yaş Arası Çocuğu Olan Ebeveynlerin Çocukluk Çağı Aşılarına İlişkin Bilgi ve Tutumları

DOI: 10.5578/ced.20239618

Furkan TORUN, Hatice BAL YILMAZ

248-261#255-268